צרו קשר: 04-6249991

טווח מחירים מ עד

nadlan360

CONTACT nadlan360

מכירה הזדמנות

2,830,000ש''ח

חדרי רחצה:: 3155: 250

דו משפחתי

nadlan360

לפני 3 ימים

2,830,000ש''ח

שטח בנוי: 155

גודל מגרש: 250

דו משפחתי

חדרים:

לפני 3 ימים

מכירה הזדמנות

1,670,000ש''ח

חדרי רחצה:: 2100:

דירה

nadlan360

לפני 3 שבועות

1,670,000ש''ח

שטח בנוי: 100

גודל מגרש:

דירה

חדרים:

לפני 3 שבועות

מכירה

2,300,000ש''ח

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2114: 90

nadlan360

לפני 9 חודשים

2,300,000ש''ח

שטח בנוי: 114

גודל מגרש: 90

חדרים: 4

לפני 9 חודשים

מכירה

3,000,000ש''ח

3,000,000ש''ח

שטח בנוי:

גודל מגרש: 600

מגרש

חדרים:

לפני 9 חודשים

מכירה
נמכר

2,750,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2200: 280

דו משפחתי

nadlan360

לפני 9 חודשים

2,750,000ש''ח

שטח בנוי: 200

גודל מגרש: 280

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 9 חודשים

מכירה

3,350,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3190: 350

דו משפחתי

nadlan360

לפני 10 חודשים

3,350,000ש''ח

שטח בנוי: 190

גודל מגרש: 350

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 10 חודשים

מכירה

2,250,000ש''ח

חדרים: 5חדרי רחצה:: 2126:

דירת גג

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,250,000ש''ח

שטח בנוי: 126

גודל מגרש:

דירת גג

חדרים: 5

לפני 11 חודשים

מכירה

4,100,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3295: 402

דו משפחתי

nadlan360

לפני 11 חודשים

4,100,000ש''ח

שטח בנוי: 295

גודל מגרש: 402

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

5,200,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3240: 829

וילה

nadlan360

לפני 11 חודשים

5,200,000ש''ח

שטח בנוי: 240

גודל מגרש: 829

וילה

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

2,850,000ש''ח

160: 250

קוטג

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,850,000ש''ח

שטח בנוי: 160

גודל מגרש: 250

קוטג

חדרים:

לפני 11 חודשים

מכירה

3,480,000ש''ח

חדרים: 5160: 286

nadlan360

לפני 11 חודשים

3,480,000ש''ח

שטח בנוי: 160

גודל מגרש: 286

חדרים: 5

לפני 11 חודשים

מכירה הזדמנות

2,300,000ש''ח

חדרים: 5חדרי רחצה:: 2130:

דירת גן

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,300,000ש''ח

שטח בנוי: 130

גודל מגרש:

דירת גן

חדרים: 5

לפני 11 חודשים

מכירה

2,300,000ש''ח

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2114:

דירה

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,300,000ש''ח

שטח בנוי: 114

גודל מגרש:

דירה

חדרים: 4

לפני 11 חודשים

מכירה

2,700,000ש''ח

חדרים: 4120: 449

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,700,000ש''ח

שטח בנוי: 120

גודל מגרש: 449

בית פרטי

חדרים: 4

לפני 11 חודשים

מכירה

1,530,000ש''ח

94:

דירה

nadlan360

לפני 11 חודשים

1,530,000ש''ח

שטח בנוי: 94

גודל מגרש:

דירה

חדרים:

לפני 11 חודשים

מכירה

1,880,000ש''ח

חדרים: 3חדרי רחצה:: 280:

nadlan360

לפני 11 חודשים

1,880,000ש''ח

שטח בנוי: 80

גודל מגרש:

חדרים: 3

לפני 11 חודשים

מכירה

1,690,000ש''ח

חדרים: 5חדרי רחצה:: 3147:

דירת גן

nadlan360

לפני 11 חודשים

1,690,000ש''ח

שטח בנוי: 147

גודל מגרש:

דירת גן

חדרים: 5

לפני 11 חודשים

מכירה

1,375,000ש''ח

חדרים: 4חדרי רחצה:: 294:

דירה

nadlan360

לפני 11 חודשים

1,375,000ש''ח

שטח בנוי: 94

גודל מגרש:

דירה

חדרים: 4

לפני 11 חודשים

מכירה

5,200,000ש''ח

חדרים: 6210: 500

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

5,200,000ש''ח

שטח בנוי: 210

גודל מגרש: 500

בית פרטי

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

2,950,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3180: 250

דו משפחתי

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,950,000ש''ח

שטח בנוי: 180

גודל מגרש: 250

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

3,250,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3180: 305

nadlan360

לפני 11 חודשים

3,250,000ש''ח

שטח בנוי: 180

גודל מגרש: 305

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

2,900,000ש''ח

חדרים: 5חדרי רחצה:: 2160: 250

דו משפחתי, קוטג

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,900,000ש''ח

שטח בנוי: 160

גודל מגרש: 250

דו משפחתי, קוטג

חדרים: 5

לפני 11 חודשים

מכירה

1,550,000ש''ח

: 250

מגרש

nadlan360

לפני 11 חודשים

1,550,000ש''ח

שטח בנוי:

גודל מגרש: 250

מגרש

חדרים:

לפני 11 חודשים

מכירה

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3266:

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

שטח בנוי: 266

גודל מגרש:

בית פרטי

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

4,500,000ש''ח

חדרים: 4חדר רחצה : 1150: 935

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

4,500,000ש''ח

שטח בנוי: 150

גודל מגרש: 935

בית פרטי

חדרים: 4

לפני 11 חודשים

מכירה

3,500,000ש''ח

חדרים: 5.5חדרי רחצה:: 3197: 360

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

3,500,000ש''ח

שטח בנוי: 197

גודל מגרש: 360

בית פרטי

חדרים: 5.5

לפני 11 חודשים

מכירה

2,950,000ש''ח

חדרים: 5.5חדרי רחצה:: 3210: 250

קוטג

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,950,000ש''ח

שטח בנוי: 210

גודל מגרש: 250

קוטג

חדרים: 5.5

לפני 11 חודשים

מכירה

2,870,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3160: 250

בית פרטי

nadlan360

לפני 11 חודשים

2,870,000ש''ח

שטח בנוי: 160

גודל מגרש: 250

בית פרטי

חדרים: 6

לפני 11 חודשים

מכירה

4,000,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 3220: 400

דו משפחתי

nadlan360

לפני 11 חודשים

4,000,000ש''ח

שטח בנוי: 220

גודל מגרש: 400

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 11 חודשים

מכירה הזדמנות

1,450,000ש''ח

חדרים: 3חדרי רחצה:: 276:

דירת גן

nadlan360

לפני שנה 1

1,450,000ש''ח

שטח בנוי: 76

גודל מגרש:

דירת גן

חדרים: 3

לפני שנה 1

מכירה הזדמנות
נמכר

2,400,000ש''ח

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2120:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

2,400,000ש''ח

שטח בנוי: 120

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים: 4

לפני 2 שנים

מכירה הזדמנות

4,200,000ש''ח

2ש''ח/1

חדרים: 6חדרי רחצה:: 53: 4

בית פרטי

nadlan360

לפני 2 שנים

4,200,000ש''ח

2ש''ח/1

שטח בנוי: 3

גודל מגרש: 4

בית פרטי

חדרים: 6

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

2,250,000ש''ח

חדרי רחצה:: 3155:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

2,250,000ש''ח

שטח בנוי: 155

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים:

לפני 2 שנים

מכירה

2,250,000ש''ח

חדרים: 5חדרי רחצה:: 2130:

דירת גן

nadlan360

לפני 2 שנים

2,250,000ש''ח

שטח בנוי: 130

גודל מגרש:

דירת גן

חדרים: 5

לפני 2 שנים

מכירה חדש

3,250,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2180: 55

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

3,250,000ש''ח

שטח בנוי: 180

גודל מגרש: 55

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

2,600,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2155:

בית פרטי

nadlan360

לפני 2 שנים

2,600,000ש''ח

שטח בנוי: 155

גודל מגרש:

בית פרטי

חדרים: 6

לפני 2 שנים

מכירה חדש

4,000,000ש''ח

חדרים: 6.5חדרי רחצה:: 3205:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

4,000,000ש''ח

שטח בנוי: 205

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים: 6.5

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

3,820,000ש''ח

240:

בית פרטי

nadlan360

לפני 2 שנים

3,820,000ש''ח

שטח בנוי: 240

גודל מגרש:

בית פרטי

חדרים:

לפני 2 שנים

מכירה הזדמנות

1,800,000ש''ח

חדרים: 3חדר רחצה : 180:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

1,800,000ש''ח

שטח בנוי: 80

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים: 3

לפני 2 שנים

מכירה חדש

2,800,000ש''ח

250: 160

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

2,800,000ש''ח

שטח בנוי: 250

גודל מגרש: 160

דו משפחתי

חדרים:

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

2,650,000ש''ח

חדרים: 5.5חדרי רחצה:: 2275: 175

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

2,650,000ש''ח

שטח בנוי: 275

גודל מגרש: 175

דו משפחתי

חדרים: 5.5

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

1,080,000ש''ח

חדרים: 3חדר רחצה : 176:

דירה

nadlan360

לפני 2 שנים

1,080,000ש''ח

שטח בנוי: 76

גודל מגרש:

דירה

חדרים: 3

לפני 2 שנים

מכירה

5,300,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 4: 326

בית פרטי

nadlan360

לפני 2 שנים

5,300,000ש''ח

שטח בנוי:

גודל מגרש: 326

בית פרטי

חדרים: 7

לפני 2 שנים

מכירה הזדמנות
נמכר

2,400,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 2: 185

דירת גן

nadlan360

לפני 2 שנים

2,400,000ש''ח

שטח בנוי:

גודל מגרש: 185

דירת גן

חדרים: 7

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

3,400,000ש''ח

מכירה
נמכר

בשמורה דו משפחתי 6 חדרים נוף ים פתוח

השמורה, זכרון יעקב, ישראל

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2265:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 2 שנים

3,400,000ש''ח

שטח בנוי: 265

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 2 שנים

מכירה
נמכר

2,750,000ש''ח/הזדמנות

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2160:

דו משפחתי

nadlan360

לפני 3 שנים

2,750,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: 160

גודל מגרש:

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 3 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

2,100,000ש''ח/הזדמנות

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 170

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,100,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 170

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

3,900,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 4מ"ר בנוי : 260

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

3,900,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 260

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 4 שנים

מכירה
נמכר

2,250,000ש''ח

חדרים: 5.5חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 135

קוטג

nadlan360

לפני 4 שנים

2,250,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 135

קוטג

חדרים: 5.5

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

1,520,000ש''ח/הזדמנות

חדרים: 4חדר רחצה : 1מ"ר בנוי : 100

דירה

nadlan360

לפני 4 שנים

1,520,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 100

דירה

חדרים: 4

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

2,850,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 3מ"ר בנוי : 170

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,850,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 170

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה הזדמנות
נמכר

3,300,000ש''ח

מכירה הזדמנות
נמכר

למכירה במרכז המושבה בית חדש

חדרים: 6חדרי רחצה:: 3מ"ר בנוי : 200

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

3,300,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 200

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 4 שנים

מכירה
נמכר

1,720,000ש''ח

מכירה
נמכר

למכירה דירת גן

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 100

דירת גן

nadlan360

לפני 4 שנים

1,720,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 100

דירת גן

חדרים: 4

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

3,150,000ש''ח/נכס נדיר

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2מ"ר : 190

בית פרטי

nadlan360

לפני 4 שנים

3,150,000ש''ח/נכס נדיר

שטח בנוי: מ"ר

גודל מגרש: 190

בית פרטי

חדרים: 4

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה הזדמנות
נמכר

2,380,000ש''ח/הזדמנות

מכירה הזדמנות
נמכר

למכירה בית בנווה שרת

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 165

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,380,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 165

דו משפחתי

חדרים: 4

לפני 4 שנים

מכירה
נמכר

980,000ש''ח

חדרים: 3חדר רחצה : 1מ"ר בנוי : 60

דירה

nadlan360

לפני 4 שנים

980,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 60

דירה

חדרים: 3

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה הזדמנות
נמכר

2,490,000ש''ח

חדרים: 7חדרי רחצה:: 3מ"ר בנוי : 180

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,490,000ש''ח

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 180

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

2,270,000ש''ח/הזדמנות

חדרים: 7מ"ר בנוי : 175

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,270,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 175

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 4 שנים

מכירה
נמכר

2,550,000ש''ח/נמכר

חדרים: 7חדרי רחצה:: 3שט בנוי : 165

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,550,000ש''ח/נמכר

שטח בנוי: שט בנוי

גודל מגרש: 165

דו משפחתי

חדרים: 7

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

1,650,000ש''ח/מציאה

מכירה
נמכר

דירת גג במול היקב

חדרים: 4חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 96

דירת גג

nadlan360

לפני 4 שנים

1,650,000ש''ח/מציאה

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 96

דירת גג

חדרים: 4

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

2,550,000ש''ח

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2שטח בנוי : 165

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,550,000ש''ח

שטח בנוי: שטח בנוי

גודל מגרש: 165

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה חדש
נמכר

2,695,000ש''ח/מציאה

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2שטח בנוי : 165

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,695,000ש''ח/מציאה

שטח בנוי: שטח בנוי

גודל מגרש: 165

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 4 שנים

מומלצים מכירה
נמכר

2,380,000ש''ח/הזדמנות

חדרים: 6חדרי רחצה:: 2מ"ר בנוי : 160

דו משפחתי

nadlan360

לפני 4 שנים

2,380,000ש''ח/הזדמנות

שטח בנוי: מ"ר בנוי

גודל מגרש: 160

דו משפחתי

חדרים: 6

לפני 4 שנים


WhatsApp chat